Hakkımızda

Yavuz Hukuk Bürosu

Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu; hukukun ve adaletin müdafaa yolu ile tezahür etmesinin kutsallığına inanan ve çalışmalarını bu perspektif ile ifa eden hukuk bürosudur. Müvekkillerinin âli menfaatlerini ve yasal haklarını muhafaza ve müdafaa ederek hukuk desteği sağlamaktadır. Verilen hukuk desteği; hukuki ehliyete sahip, mesleki liyakatini ispatlamış avukatları ile müvekkillerine nitelikli ve sonuç odaklı sunulmaktadır.

Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu, hukuki sürecin kişide yarattığı psikolojik baskının ve yıpranmanın farkında olup sunduğu hukuki desteği bu farkındalık üzerine tanzim etmekte ve kısa zamanda muvaffak olunması gayesiyle pratik ve stratejik çalışma anlayışını benimsemektedir.

Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu

Sağlanan hukuki destek süresince müvekkil beyanın mahremiyetine inanan Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu, yasaca mecburi kılınan durumlar dışında mahremiyet ilkesine tezat hareket etmemektedir. İletişiminin gücüne inanan hukuk büromuz, hiçbir vakıaya ezber bir yaklaşım ile alelade yaklaşmamakta, vakıanın ekserine hakim olabilmek amacıyla müvekkilini dikkatle dinlemektedir. Her vakıanın nevi şahsına münhasır olduğu bilinciyle yaklaşmakta ve hukuki başarının ancak bu inançla hasıl olacağına inanmaktadır. Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu, sadece yerel değil dünya hukukunu da yakından takip ederek güncel kalmanın mesleki yeterliliğe katkısının farklında olan, sair dava dosyaları ile deneyim kazanmış hukukçulardan mürekkeptir. Büromuzda hukuki destek sunan avukatlarımız, müdafaa makamının haiz olması gereken nitelik ve istidatlara sahip olmakta, hukuka vakfedilen yılların kazandırdığı deneyim ile müvekkillerinin hak ve menfaatlerine hizmet sağlamaktadır.

Hukuki soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçin

Bizi Arayın