Makaleler

Zonguldak Karadeniz Ereğli Boşanma Avukatı

Evliliğin kurulması gibi boşanma da yasalarca belirlenen hükümlere göre gerçekleşir. Boşanma davasını gören Aile Mahkemesi kararı kesinleştiği takdirde nüfus kayıtları düzeltilecek ve çift resmen boşanmış olacaktır. Boşanma davasını açmak isteyen taraf davayı şahsen açabileceği gibi boşanma avukatı aracılığıyla da davayı açtırabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, dava için boşanma avukatına vekalet verilmiş olsa dahi taraflar duruşmaya katılmak […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Nafaka ve Tazminat Avukatı

Nafaka; mahkeme kararıyla verilen ve bireyin eşine ödemekle yükümlü kılındığı kanuni zorunluluktur. Çeşitlerine göre ayrı ayrı şartlar barındıran nafaka gene olarak üç başlıkta incelenir. Nafaka türleri: İştirak Nafakası: Boşanmak isteyen bireylerin müşterek çocuğu olduğu takdirde çocuğun yararının gözetilmesi, eğitim giderlerinin karşılanması, sağlık ve bakım giderlerine diğer eşin iştirak etmesi için velayetin verildiği eşe ödenen nafaka […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Aile Hukuku Avukatı

Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan asli kurumdur ve hukukumuzda resmi evlilik suretiyle kurulur. Evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere pek çok konuyu ele alan, kurallar koyan ve yasalar ile tanzim eden hukuk dalı Aile Hukuku’dur. Bu başlıklarda yetkinlik kazanmış ve hukuki bilgisini Aile Hukuku’na yönlendirmiş avukatlar, Aile Hukuku Avukatı olarak adlandırılır. Aile Hukuku avukatları: Nişan Evlilik […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kendi içinde anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki başlığa ayrılan boşanma davaları Aile Mahkemesi tarafından görülmekte ve karara bağlanmaktadır. Boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında anlaşmaya varamayan taraflar, çekişmeli boşanma davası açarak resmi surette yollarını ayırmaya karar verirler. Çekişmeli boşanma davasında hüküm verilebilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşullar şu şekilde özetlenebilir: Davanın usule uygun […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Hukuk Bürosu

Bir hukuki vakıa mahkemeye taşınmak suretiyle çözüme kavuşturulacaksa istisna haller dışında ilgili mahkemeye dilekçe yazılması gereklidir. Söz konusu dilekçenin nasıl yazılacağı kişilerin tasarrufunda olmamakta, belirli şekil şartlara göre hazırlanmaktadır. Gerekli özenden yoksun ve kural gereği bulunması gereken unsurlardan mahrum bir dilekçe reddedilecektir. Bu bakımdan özverili ve mesleki deneyimi derin bir avukat ile birlikte hareket etmek […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Ceza Avukatı

Ceza Mahkemelerince görülen davalarda bireylerin hak ve özgürlüklerini müdafaa ederek soruşturma ve kovuşturma sürecinde hakikatin tezahür etmesine yardımcı olan kişi ceza avukatıdır. Ceza davalarında kişilerin hak ve özgürlüklerini yitirme ihtimali söz konusu olduğu için ceza avukatı oldukça önemli bir misyon yüklenmektedir. Zonguldak Karadeniz Ereğli Ceza Avukatı, ceza davası süresince müvekkilini, yasal haklarını koruyacak ve neticenin […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Aile kurumunun sağlıklı bir biçimde idame ettirilemediği ve taraflar arasındaki ihtilafın telafisi mümkün olmayan seviyelere geldiği hallerde boşanma davası gündeme geldir. Boşanma davaları niteliğine göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki ayrılmakta olup anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa sürmektedir. Ancak davaların süresine ve neticesine etki eden en […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku; kamu tüzel kişileri ve özel kişiler arasındaki ilişkileri tanzim eden hukuk dalıdır. Özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileri ile yaşadıkları uyuşmazlıkları, hukuki sorunları yasaca görevli mahkemeler aracılığı ile çözümler. Bu kapsamada yetkili mahkemeler ise; İdare Vergi Bölge İdare Danıştay Mahkemeleridir. Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu olarak bizler; idari uyuşmazlıklara ilişkin: Tam Yargı […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Avukatı

Hak ve sorumlulukları ifade etmek, yasaklar ve ihlali halinde yaptırımlar belirlemek ve en nihayetinde birey ve toplumun güvenliğini tesis etmek için hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Ceza hukuku kurumu da bu ihtiyaçtan mürekkeptir ve toplum asayişini tanzim etmek suretiyle birey güvenliğine hizmet eder.  Ağır ceza avukatı ise; meslek hayatını büyük ölçüde ceza hukukuna hasretmiş, savcılık soruşturma […]
Devamını Oku...

Zonguldak Karadeniz Ereğli Avukat Ücreti

Edindikleri hukuki bilgi birikimi ve deneyimlerini insanlara sunarak hak kaybı yaşamalarının önüne geçen ve hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukatlar, serbest meslek sınıfındadır. Avukatlar, kişilerin hukuki sorularına karşı verdikleri danışmanlık hizmeti karşılığında her meslekte olduğu gibi bir ücret alırlar. Bu ücret Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde ifade edilen miktarların altında olamaz. Belirlenen değerin altında olmadığı gibi ücretsiz […]
Devamını Oku...

Bizi Arayın