Zonguldak Karadeniz Ereğli Aile Hukuku Avukatı

Aile, toplumun çekirdeğini oluşturan asli kurumdur ve hukukumuzda resmi evlilik suretiyle kurulur. Evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere pek çok konuyu ele alan, kurallar koyan ve yasalar ile tanzim eden hukuk dalı Aile Hukuku’dur. Bu başlıklarda yetkinlik kazanmış ve hukuki bilgisini Aile Hukuku’na yönlendirmiş avukatlar, Aile Hukuku Avukatı olarak adlandırılır. Aile Hukuku avukatları:

  • Nişan
  • Evlilik koşul ve hükümleri
  • Boşanma şartları ve hukuki sonuçları
  • Mal tasfiyesi, rejimi
  • Evlatlık
  • Velayet
  • Aile Konutu
  • Nafaka
  • Soy bağı
  • Vesayet

Kurumlarında yetkinlik kazanmış olmaları elzemdir. Zonguldak Karadeniz Ereğli Aile Hukuku Avukatı noktasında deneyimli ve hukuka hâkim avukatları ile Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu hukuk danışmanlığı hizmetini ifa etmektedir. Aile Hukuku kapsamında var olan yasal haklarınızı korumak ve menfaat kaybına uğramamak için Aile Hukuku dava dosyalarında deneyimli avukatlarımızdan danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.

Aile Hukuku Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Hukuki uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir. Aile Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar veya dava konuları da Aile Mahkemesi’nde görülür. Ancak bu genel kuraldır. Kanunla istisna getirilen özel davalar, yasada ifade edilen mahkemelerde görülür.

Karadeniz Ereğli Aile Avukatı

Aile kurumundan doğan hakların tesisi aile avukatları aracılığıyla Aile Mahkemeleri’nde tezahür eder. Şahıs dava süresince avukatsız bir şekilde de süreci yürütebilir. Fakat bu durum çoğu zaman lehte sonuç elde edilecekken hükmün aleyhte verilmesi gibi istenemeyen sonuçlara neden olmaktadır. Zira dilekçe hazırlamak gibi davanın ilk safhasında yapılması gereken ve görece kolay olan bir işlem dahi hukuka hâkim olunmadığı takdirde yanlış yapılmakta ve arzu edilen netice elde edilememektedir. Öte yandan tanıklar ve delillerin hukuka uygun şekilde kullanılması gibi birçok önemli süreç, kulaktan dolma bilgiler nedeniyle yanlış yürütülmekte ve en nihayetinde bireyin hak kaybı yaşamasıyla sonuçlanmaktadır. Bu bakımdan yasal haklarınızın muhafaza edilmesi ve menfaatinize kararın hükmedilmesi için müvekkil menfaatini esas alan Karadeniz Ereğli Aile Avukatı gereksinimini karşılayan avukatlarımızdan danışmanlık almak isabetli olacaktır.

Bizi Arayın