Zonguldak Karadeniz Ereğli Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Aile kurumunun sağlıklı bir biçimde idame ettirilemediği ve taraflar arasındaki ihtilafın telafisi mümkün olmayan seviyelere geldiği hallerde boşanma davası gündeme geldir. Boşanma davaları niteliğine göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki ayrılmakta olup anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa sürmektedir. Ancak davaların süresine ve neticesine etki eden en önemli faktörün avukat olduğu unutulmamalıdır. Zonguldak Karadeniz Ereğli Anlaşmalı Boşanma Avukatı noktasında yetkin kadrosu deneyim sahibi avukatları ile danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti veren büromuz sayesinde dava süresinin kısalmasını ve yasal haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmak isteyen bireyler boşanmanın tüm hukuki neticelerinde ortak paydada buluşur ve dava dilekçesinin yanında her iki birey tarafından da imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile Mahkemesi’nde dava açılır. Protokolde;

  • Boşanmanın ekonomik sonuçları (Mal rejimler, nafakalar gibi…)
  • Çocukların velayeti

Hususları ele alınır. Bu hususlarda anlaşmanın sağlanması gerekir aksi takdirde boşanma anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya inkılap edecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Boşanmanın bütün hukuki neticelerinde anlaşmayı gerektiren anlaşmalı boşanmada avukat öncelikle uzlaşının sağlanmasında rol oynar. Öte yandan bireyler anlaştıklarını ifade eden bir protokol ve dilekçe hazırlayarak mahkemeye başvururlar. İşte bu noktada dilekçe ve protokolün yetkin bir boşanma avukatı nezaretinde hazırlanmaması, ileride yaşanması muhtemel hak ve menfaat kaybını doğuracaktır. Bu bakımdan bireyin yasal haklarının ve maddi-manevi menfaatinin korunması için hukuki danışmanlık elzemdir.

Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu çatısı altında hizmet veren Aile Hukuku avukatları; bilhassa Medeni Kanun olmak üzere hukukun diğer dallarına hâkim, benzer dava dosyalarında gösterdiği başarı ile yetkin ve deneyimli hukukçulardır. Yasal hakların muhafazası ve davadan müspet neticenin elde edilmesi için büromuzla iletişim kurabilirsiniz.

Bizi Arayın