Zonguldak Karadeniz Ereğli Boşanma Avukatı

Evliliğin kurulması gibi boşanma da yasalarca belirlenen hükümlere göre gerçekleşir. Boşanma davasını gören Aile Mahkemesi kararı kesinleştiği takdirde nüfus kayıtları düzeltilecek ve çift resmen boşanmış olacaktır.

Boşanma davasını açmak isteyen taraf davayı şahsen açabileceği gibi boşanma avukatı aracılığıyla da davayı açtırabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, dava için boşanma avukatına vekalet verilmiş olsa dahi taraflar duruşmaya katılmak durumundadır. Fakat çekişmeli boşanma davasında tarafların davaya katılma mecburiyeti olmayıp boşanma davası avukatı ile davanın takibi sağlanabilir. Zonguldak Karadeniz Ereğli Boşanma Avukatı ihtiyacı, büromuz tarafından yetkin ve hukuka ehil avukatlarımız aracılığı ile karşılanmaktadır. Web sitemizde yer alan iletişim kanalları araçlığı ile büromuza ulaşabilir ve danışmanlık hizmetine dair bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davasının açılacağı mahkeme, Aile Mahkemesi olup bu mahkemenin yeri;

  • Boşanma davasını açan tarafın yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi
  • Eşinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi
  • Davadan önce, altı ay veya daha fazla birlikte yaşanılan yerdeki Aile Mahkemesi’dir.

 Söz konusu yerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre farklılık gösterir. Her iki boşanma çeşidinde net bir süre verilmesi mümkün değildir. Ancak uygulamada görülen süreler takriben ifade edilebilir.

Anlaşmalı boşanma davası kesinlik olmamakla birlikte çoğu zaman iki ile on beş gün arasında tamamlanır. Boşanma kararının nüfus kaydına geçme süresi ise 7 gündür.

Çekişmeli boşanma davasında süreç daha uzun sürmektedir. Yine kesinlik içermemekle birlikte takriben bir iki yıl sürmektedir. Ancak İstinaf – Yargıtay süreci ve iddia ve itirazların değerlendirilmesi gibi hususlar de göz önüne alındığında bu süre üç dört yıla kadar uzayabilmektedir. Süreye etki eden en önemli faktör; tecrübeli bir boşanma avukatı ile beraber hareket edilip edilmemesidir. Boşanma davalarının yıpratıcı etkisinden zarar görmemesi için müvekkil menfaatlerini üstün tutan hukuk büromuz, yetkin hukukçuları ile boşanma davalarına yasal prosese uygun bir biçimde danışmanlık ve vekillik hizmeti sağlamaktadır.

Bizi Arayın