Zonguldak Karadeniz Ereğli Hukuk Bürosu

Bir hukuki vakıa mahkemeye taşınmak suretiyle çözüme kavuşturulacaksa istisna haller dışında ilgili mahkemeye dilekçe yazılması gereklidir. Söz konusu dilekçenin nasıl yazılacağı kişilerin tasarrufunda olmamakta, belirli şekil şartlara göre hazırlanmaktadır. Gerekli özenden yoksun ve kural gereği bulunması gereken unsurlardan mahrum bir dilekçe reddedilecektir. Bu bakımdan özverili ve mesleki deneyimi derin bir avukat ile birlikte hareket etmek kişinin menfaatine olacaktır. Bir dava dilekçesinde yer alması gereken unsurlar şu şekildedir:

 • Mahkeme Adı
 • Tarafların Ad Soyad ve Adres Bilgileri
 • Dava Edilenin Kimlik Numarası
 • Davaya Konu Olay, Vakıa
 • Deliller
 • Hukuki Gerekçeler
 • Talep
 • Sonuç

Dava dilekçesinin yazılması ve söz konusu olaya ilişkin görevli mahkemeye ibrazı neticesinde davanın açılması ve kararın sonuçlanması süresince davayı ciddiyetle takip eden liyakat sahibi bir avukat yasal hakların korunmasına ve arzu edilen neticenin hasıl olmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Hukuk bürosu bünyesinde hizmet veren avukatların görev ve sorumlulukları:

 • Vekalet edilen kişilerin hukuki işlemler ve davalarının takip edilmesi ve neticelendirilmesi,
 • Hukuki konular ile ilgili bilgi birikimini danışmanlık hizmeti ile görüş bildirip kişilerin istifadesine sunması
 • Arabuluculuk kapsamında mutabakatın tesis edilmesi için gerekli hukuki tedbirleri alması
 • Müvekkillerinin yasal haklarını muhafaza ederek menfaatlerini gözetmesi
 • Sözleşmelerin yasalarca belirlenen çerçevede ifa edilmesini sağlaması

Şeklinde ifade edilebilir. Zonguldak Karadeniz Ereğli Hukuk Bürosu olarak hizmet veren Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu olarak başarıyı esas gaye edinen ve sonuç odaklı hizmet sağlayan yetkin avukatlarımız ile danışmanlık sağlamaktayız.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Deneyimli Hukuk Bürosu

 • Arabuluculuk
 • Sözleşme Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Bilişim Hukuku

Olmak üzere Hukuk Büromuz çatısı altında hizmet sunan avukatlarımız hukukun her alanında, ciddiyet ve kararlılıkla avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Bizi Arayın