Zonguldak Karadeniz Ereğli İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku; kamu tüzel kişileri ve özel kişiler arasındaki ilişkileri tanzim eden hukuk dalıdır. Özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileri ile yaşadıkları uyuşmazlıkları, hukuki sorunları yasaca görevli mahkemeler aracılığı ile çözümler. Bu kapsamada yetkili mahkemeler ise;

  • İdare
  • Vergi
  • Bölge İdare
  • Danıştay

Mahkemeleridir. Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu olarak bizler; idari uyuşmazlıklara ilişkin:

  • Tam Yargı Davaları
  • İptal Davaları

Noktasında yetkin ve sürece hâkim avukatlarımız ile çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İdari Dava Nerede Açılır?

Devlet kurumlarınca yapılan işlemlere karşı dava açılması, idari dava olarak nitelendirilir. İdari davalar nerede açılır sorusu; İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi veya Danıştay’da açılır şeklinde cevaplanacaktır. Ancak özel kanunlarla yetkili mahkemeye getirilen istisna düzenlemelerde farklılık olabilir. İdari davanın açılabilmesi için dava dilekçesini mahkemeye verirken dava harç ve giderlerinin alınacağını unutmamak gerekir.

İdari Dava Hangi Konularda Açılır?

İdare tarafından hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilen işlemlerin iptal edilmesi ve işlem neticesinde yaşanan zararın tazmin edilmesi için idari dava açılır. İdari davanın açılabilmesi için söz konusu işlemin kamu kurumu tarafınca yapılmış ve işlemin kesin olarak tamamlanmış olması elzemdir. İşlemin kesin olarak tamamlanması ise, idari yolların tüketilmesiyle mümkündür.

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İyi bir dava dilekçesinin yazılması, hukuki deneyime ihtiyaç duyar. Dilekçenin şekli şartlara uygun muhteva bakımından muntazam olması kişinin lehine olacaktır. Bu bakımdan liyakat sahibi ve başarılı bir Zonguldak Karadeniz Ereğli İdare Hukuku Avukatı ile birlikte hareket etmek isabetli olacaktır. Hukuk büromuz; idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hakkın tesis edilmesi ve kişinin yasal haklarının müdafaa edilmesi için deneyimli avukatlara haizdir. Web sitemiz üzerinde yer alan iletişim kanalları ile bize ulaşabilir, haklarınızı koruyarak lehinize netice elde edilmesini sağlayabilirsiniz.

Bizi Arayın