Zonguldak Karadeniz Ereğli Nafaka ve Tazminat Avukatı

Nafaka; mahkeme kararıyla verilen ve bireyin eşine ödemekle yükümlü kılındığı kanuni zorunluluktur. Çeşitlerine göre ayrı ayrı şartlar barındıran nafaka gene olarak üç başlıkta incelenir. Nafaka türleri:

  • İştirak Nafakası: Boşanmak isteyen bireylerin müşterek çocuğu olduğu takdirde çocuğun yararının gözetilmesi, eğitim giderlerinin karşılanması, sağlık ve bakım giderlerine diğer eşin iştirak etmesi için velayetin verildiği eşe ödenen nafaka türüdür.
  • Tedbir Nafakası: Boşanma davasının devam ettiği sürede hâkim geçici tedbirler almakla yükümlüdür. Dava esnasında geçici olarak velayetin verildiği eşe hâkim kararıyla verilen geçici nafaka türüdür.
  • Yoksulluk Nafakası: Boşanma sebebinde kusursuz olan ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olan eşe, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olması sebebiyle ödenen nafaka türüdür.

Boşanma davasında nafaka talebi için yasa koyucu cinsiyete bağlı bir ayrım yapmamış, şartlar vücut bulduğunda hem erkek hem de kadın için nafaka talebi hakkını tanımıştır. Nafaka talebinde belirleyici unsur; talepte bulunan tarafın kusursuz olması ya da diğer eşten daha az kusurlu olması şartı aranır.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talebi için belirlenen koşulların gerçekleşmiş olması şarttır. Eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması ve eşin boşanma sonucunda olası menfaatlerinin zarar görmesi gerekir. Bu itibarla denilebilir ki; maddi tazminatın amacı boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte doğacak zararın tazmin edilmesidir.

Boşanma davasının temellendirildiği neden ve vakıaların, tarafın kişilik haklarına zarar vermesi halinde manevi tazminat da gündeme gelecektir. Alınacak tazminatın miktarı belirlenirken tarafların ekonomik, sosyal ve kültürel durumları hesaba katılarak miktar tespit edilecektir.

Zonguldak Karadeniz Ereğli Nafaka ve Tazminat Avukatı aracılığıyla yapılacak nafaka ve tazminat talebi, yetkin ve deneyimli bir avukat ile kaleme alınırsa bireyin talep ettiği menfaatler sağlanacak ve hak kayıplarının önüne geçilecektir. Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu olarak Aile Hukuku’nda kapsamlı bilgi sahibi ve sair dava dosyalarını çözüme kavuşturarak tecrübe kazanmış avukatlarımız ile arabuluculuk ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız.

Bizi Arayın